ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตั้งปรับปรุงระบบสัญญาณทีวีรวมภายในอาคารเป็นสัญญาณดิจิทัล ทีวี DIGITAL TV IPTV

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบความไว้วางใจให้ทาง บริษัท เอ็มเอทีวี เซอร์วิส ติดตั้งระบบปรับระบบทีวี