วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท เอ็มเอทีวี เซอร์วิส จำกัด

งานติดตั้งที่มารตรฐาน สินค้าราคากลาง ตรงไปตรงมา
บริการ รับออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบ แก้ไขปรับปรุงระบบ
– ระบบทีวีรวมทั้งระบบดิจิตอล DIGATAL TV รูปแบบดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T/T2 และ ดิจิตอลดาวเทียม DVB-S/S2 และช่องอานาล็อค ANALOG TV ต่างๆ สามารถในไปใช้ รูปแบบ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับ โรงแรม หอพัก โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น หรือ การรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณในห้องพักมากกว่า 200 ช่อง ในระบบดิจิตอลดาวเทียม หรือ ช่องรายการพิเศษความคมชัดสูง SD/HD  โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนระบบสายสัญญาณภายในใหม่ อีกทั้งสามารถเลือกและกำหนด จุดการรับชมได้ตามความต้องการ
– ระบบทีวีดาวเทียม ของไทยและเคเบิลทีวีต่างประเทศ และ จัดหาช่องรายการตามความต้องการของลูกค้า แบบ ขายขาดไม่มีรายเดือน และ แบบสมัครสมาชิก ให้ตรงความต้องการ

ประเภทกลุ่มลูกค้าของเรา  บริษัทรับเหมางานระบบโครงการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสหกิจ บริษัทเอกชน เจ้าของโครงการ และ บ้านพักอาศัย เป็นต้น

ด้านประสบการ์ณ มากกว่า 10 ปี  เริ่มต้นจากยุค อนาล๊อค (Analog) จนถึง ปัจจุบัน ในระบบดิจิตอล (Digital) ให้กับ อาคารสูง โรงแรม หอพัก ห้องเช่า โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น มีแหล่งสถานที่ อ้างอิงที่ชัดเจน