แผงสายอากาศ 29E

แผงสายอากาศ 29E

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION

spec-29-E.png


   
No. of Elements : 29 E
Chanel UHF : 21-60
Gain : 12-17 dB
Output impedance : 75 ohm
Boom length : 2450 mm.
Boom Diametre : 19 x 19 mm.
Boom thickness : 1.4 mm.
Muximum Width : 270 mm.
Verticant Height : 330 mm.
Element Diameter : 10 mm.
Element thickness : 0.8 mm.
Shpg Weight : 2.65 Kg
Carton Dimensions : 20 x 127.5 x 93 CM.

แผงสายอากาศ

Download