MODULATOR CABLE CA-104 VM (ปรับความถี่ได้ตลอดย่าน)

– ใช้เปลี่ยนช่องสัญญาณ AV เป็นสัญญาณ RF 2-69 ตามช่องที่ต้องการ
– เลือกช่องส่งสัญญาณโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์โปรแกรมช่อง
– ปรับช่องอิสระ ตลอดย่าน VHF, S-BAND, UHF
– เหมาะสำหรับส่งสัญญาณแบบช่องเว้นช่อง
– สัญญาณเอาท์พุท 100 dB+-3dB
– ปรับเร่ง-ลดสัญญาณได้ 20 dB

CABLE เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ MATV ให้กับแบรนด์ดัง ๆ ในประเทศไทย