กล่องดิจิตอลHDทีวีดาวเทียม

 • มีระบบ OTA บนดาวเทียม Thaicom 5, KU-Band
 • มีระบบ BISS Over OTA (Decode BISS System)
 • มีระบบ Blind Scanning
 • DVB-S & DVB-S2 Compliant
 • MPEG-2 and H.264 Decoding.
 • Video Resolution: 1080p,1080i,720p,720i,576p,576i
 • USB 2.0 for PVR. Time-shift and timer.
 • Support MP3/WMA,AVI/MLV/MP4/BMP/JPEG playback.
 • Blind scan, Sat scan, TP scan
 • Max 2000 TP and 4000 Programs restore.
 • DiSEqc1.00/DiSEqc1.2/DiSEqc1.3( USALS.)
 • Support 7-day EPG, Teletext and Subtitle.
 • Parental lock, Channel Edit, Favor edit.
 • OTA, RS232, USBUpgrade
 • ทนทาน เหมาะแก่งานระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีระบบ OTA บนดาวเทียม Thaicom 5, KU-Band
 • มีระบบ BISS Over OTA (Decode BISS System)
 • มีระบบ Blind Scanning
 • DVB-S & DVB-S2 Compliant
 • MPEG-2 and H.264 Decoding.
 • Video Resolution: 1080p,1080i,720p,720i,576p,576i
 • USB 2.0 for PVR. Time-shift and timer.
 • Support MP3/WMA,AVI/MLV/MP4/BMP/JPEG playback.
 • Blind scan, Sat scan, TP scan
 • Max 2000 TP and 4000 Programs restore.
 • DiSEqc1.00/DiSEqc1.2/DiSEqc1.3( USALS.)
 • Support 7-day EPG, Teletext and Subtitle.
 • Parental lock, Channel Edit, Favor edit.
 • OTA, RS232, USBUpgrade
 • ทนทาน เหมาะแก่งานระบบ

กล่องดิจิตอลHDทีวีดาวเทียม-1

Download

กล่องดิจิตอลHDทีวีดาวเทียม-2

Download