ช่องรายการ

LINK ช่องรายการ

  177.0°W NSS 9 C 200604
  177.0°W Yamal 300K    
  180.0°E Intelsat 18 CKu 210105
  172.0°E Eutelsat 172B CKu 210204
  169.0°E Horizons 3e Ku 191028
  166.0°E Intelsat 19 CKu 210219
  162.0°E Superbird B3 Ku 201122
  160.0°E Optus D1 Ku 210114
  159.0°E ABS 6 CKu 191130
  156.0°E Optus D3 Ku 210131
  Optus 10 Ku 210216
  154.0°E JCSAT 2B CKu 200714
  152.0°E Optus D2 Ku 210207
  150.5°E BRIsat C 180717
  150.0°E JCSAT 18/Kacific 1    
  146.0°E Nusantara Satu C 210108
  144.0°E Superbird C2 Ku 200903
  142.0°E Apstar 9 CKu 210123
  140.0°E Express AM5 CKu 210103
  Express AT2 Ku 210103
  138.0°E Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) CKu 210131
  134.5°E Apstar 6D    
  134.0°E Apstar 6C CKu 210213
  132.0°E JCSAT 5A CKu 200922
  Vinasat 1 CKu 200920
  Vinasat 2 Ku 210114
  130.0°E ChinaSat 2D    
  130.0°E ChinaSat 6C C 201226
  128.5°E LaoSat 1 CKu 210131
  128.0°E JCSAT 3A Ku 201209
  128.0°E JCSAT 16    
  125.0°E ChinaSat 6A C 201226
  124.0°E JCSAT 4B Ku 210131
  122.0°E AsiaSat 9 CKu 210206
  120.0°E AsiaSat 6/Thaicom 7 C 210123
  119.3°E Thaicom 4 Ku 201119
  Bangabandhu 1 CKu 210221
  118.0°E Telkom 3S CKu 210223
  116.0°E Koreasat 6 Ku 201204
  Koreasat 7 Ku 210201
  115.5°E ChinaSat 6B C 210123
  113.0°E Koreasat 5 Ku 201124
  Koreasat 5A Ku 210201
  Palapa D (incl. 0.8°) C 210223
  110.5°E ChinaSat 10 C 201130
  110.0°E BSAT 4B    
  110.0°E BSAT 3A Ku 200504
  BSAT 3C/JCSAT 110R Ku 200504
  JCSAT 15 Ku 200508
  BSAT 4A Ku 210106
  108.2°E SES 7 SKu 210131
  SES 9 Ku 210210
  Telkom 4 C 210223
  105.5°E AsiaSat 7 CKu 210108
  103.0°E Express 103    
  100.5°E AsiaSat 5 CKu 210201
  98.0°E ChinaSat 11 Ku 210222
  97.3°E G-Sat 9 Ku 201224
  96.5°E Express AM33 CKu 201226
  95.0°E SES 8 Ku 210202
  95.0°E SES 12    
  93.5°E G-Sat 15 Ku 210216
  G-Sat 17 C 210213
  92.2°E ChinaSat 9 Ku 180814
  91.5°E Measat 3 CKu 210207
  Measat 3b Ku 210223
  Measat 3a CKu 210223
  90.0°E Yamal 401 CKu 210219
  88.0°E ST 2 CKu 201217
  87.5°E ChinaSat 12 CKu 210219
  86.5°E KazSat 2 Ku 200826
  85.6°E Insat 4B (incl. 1.0°)    
  85.0°E Intelsat 15 Ku 210109
  Horizons 2 Ku 210109
  83.0°E G-Sat 10 CKu 210202
  G-Sat 30 CKu 210213
  83.0°E CMS 1    
  80.0°E Express 80    
  78.5°E Thaicom 6 CKu 210223
  Thaicom 8 Ku 210201
  76.5°E Apstar 7 CKu 210203
  75.0°E ABS 2 CKu 210207
  ABS 2A Ku 210217
  74.0°E G-Sat 18 CKu 201001
  74.0°E G-Sat 11    
 
Colour codes on this regional index: no data/L/S/Ka band C band C & Ku band Ku band moving